Logo

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SYPKO Andrzej Sypko
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 26
tel./fax: 77 418 65 22

Sekretariat: tel. 77 418 65 22
Stacja diagnostyczna: tel. 77 418 77 22
Auto serwis: tel. 77 418 38 04

 
Diagnosta samochodowy
Powiększenie

Osoba, która ukończyła kurs oraz zdała egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny z wynikiem pozytywnym.

Jest to najczęściej osoba z wykształceniem średnim technicznym bądź wyższym która posiada w zależności od wykształcenia, odpowiednią ilość lat praktyki przy eksploatacji bądź naprawach pojazdów samochodowych. Głównym celem pracy diagnosty samochodowego jest określenie stanu technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów. Oceny dokonuje się na podstawie rozporządzenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 996), w którym dokładnie określone są kryteria jakie powinien spełnić pojazd. Ponadto diagnosta wykonuje wiele badań dodatkowych m.in. takie które:

  • zostały skierowane przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku,
  • zostały skierowane przez starostę, w celu ustalenia nieznanych danych technicznych pojazdu,
  • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany lub do nauki jazdy.
Obecnie każdy diagnosta samochodowy, który posiada uprawnienia może pracować na podstawowych jak i okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

Krwiodawstwo
Powiększenie

Oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników.

Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi.

Krew pobierana jest od dawców krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i Oddziałach Terenowych. Centra te z kolei dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizują wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. W ten sposób możliwość oddania krwi mają te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjechać do RCKiK lub Oddziałów Terenowych. Donację poprzedza szereg badań: przebytych chorób (kwestionariusz), morfologia (szczegółowość badania zależy od rodzaju donacji) i badanie wstępne przeprowadzane przez lekarza.