Logo

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SYPKO Andrzej Sypko
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 26
tel./fax: 77 418 65 22

Sekretariat: tel. 77 418 65 22
Stacja diagnostyczna: tel. 77 418 77 22
Auto serwis: tel. 77 418 38 04

 

Przedsiębiorstwo Budowlane "SYPKO" z siedzibę w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 26

Na terenie przedsiębiorstwa znajduje się Okręgowa Stacja Diagnostyczna, stacji paliw wraz ze sklepem, budynek administracyjny (biuro, biuro rachunkowe, radca prawny, apteka, punkt krwiodawstwa, punkt wymiany oleju, warsztat naprawczy), auto myjnia, punkt wymiany opon samochodowych, oraz Karcher (sklep i serwis).

Diagnosta samochodowy
Powiększenie

Osoba, która ukończyła kurs oraz zdała egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny z wynikiem pozytywnym.

Jest to najczęściej osoba z wykształceniem średnim technicznym bądź wyższym która posiada w zależności od wykształcenia, odpowiednią ilość lat praktyki przy eksploatacji bądź naprawach pojazdów samochodowych. Głównym celem pracy diagnosty samochodowego jest określenie stanu technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów. Oceny dokonuje się na podstawie rozporządzenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 996), w którym dokładnie określone są kryteria jakie powinien spełnić pojazd. Ponadto diagnosta wykonuje wiele badań dodatkowych m.in. takie które:

  • zostały skierowane przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku,
  • zostały skierowane przez starostę, w celu ustalenia nieznanych danych technicznych pojazdu,
  • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany lub do nauki jazdy.
Obecnie każdy diagnosta samochodowy, który posiada uprawnienia może pracować na podstawowych jak i okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

Krwiodawstwo
Powiększenie

Oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników.

Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi.

Krew pobierana jest od dawców krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i Oddziałach Terenowych. Centra te z kolei dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizują wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. W ten sposób możliwość oddania krwi mają te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjechać do RCKiK lub Oddziałów Terenowych. Donację poprzedza szereg badań: przebytych chorób (kwestionariusz), morfologia (szczegółowość badania zależy od rodzaju donacji) i badanie wstępne przeprowadzane przez lekarza.